Продължете към съдържанието

Financial Bulgaria

За нас

Financial Bulgaria е финансова институция, вписана в регистъра за финансовите институции на БНБ с рег. номер BGR00414. Компанията е с основен предмет на дейност гарантиране на рискови кредити.

Мисията ни е да направим потребителското преживяване по процеса на кредитиране лесно и с минимален риск за двете страни участници – кредитоискател и кредитодател. Вярваме, че вероятността за неизпълнение по кредитите би могла да се намали значително, ако на клиента бъде направена прецизна финансова оценка. Благодарение на специално разработени скоринг системи работим за взаимна удовлетвореност и вземане на правилно решение при кредитиране на нашите клиенти. Оптимално гъвкава и удобна система за максимално точни резултати.

Услуги

Гарантиране на небанкови кредити с период до 13 месеца

Гарантиране на небанкови потребителски кредити с период от 1 до 3 години<

Гарантиране на ипотечни кредити за физически и юридически лица

Гарантиране на бизнес кредити

Copyright © 2023

Pin It on Pinterest