Продължете към съдържанието

Разрешаване на спорове

Винаги сме готови да съдействаме на нашите клиенти в случай на необходимост от извънсъдебно решаване на възникнал спор.

Потребителят има право да сезира Комисията за защита на потребителите, както и органите за алтернативно решаване на потребителски спорове или помирителните комисии, предвидени съответно в чл. 181а – 181ц и чл.182 – 185 от Закона за защита на потребителите, когато са нарушени неговите права и законни интереси.

Адрес на КЗП – гр. София, ул. „Врабча“ № 1, ет. 3, 4 и 5, телефон 0700 111 22, е-mail: info@kzp.bg, website: http://www.kzp.bg.

България, като част от ЕС, предоставя възможност за извънсъдебно алтернативно решаване на спорове посредством помирителни комисии.  Връзка към интернет страницата на Европейската комисия с консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Copyright © 2023

Pin It on Pinterest